Logo Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Sponsor JUG - Jawor

Fundacja PCJ Otwarte Źródła powstała aby zapewnić społeczności użytkowników Joomla! w Polsce płaszczyznę wspólnego działania na rzecz społeczeństwa informacyjnego, wspierać Polskie Centrum Joomla w działaniach służących upowszechnianiu w Polsce Joomla! oraz wolnego i otwartego oprogramowania.

Fundacja chce uczestniczyć w szerokim nurcie ruchów i inicjatyw zmierzających do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, rozwijając i upowszechniając w Polsce nowoczesne otwarte technologie i oprogramowanie służące cyfrowej działalności wydawniczej i współpracy ludzi.

Misja Fundacji

  • promocja i upowszechnianie w Polsce Joomla!,
  • udostępnianie polskiego tłumaczenia i dokumentacji,
  • tworzenie platformy współdziałania użytkowników na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
  • udzielanie wsparcia w stosowaniu Joomla!

Dla uczestników spotkania Joomla! User Group - Jawor mamy od Fundacji:

  • 1 darmowy bilet,
  • 2 bilety z 20% rabatem,

na najważniejsze wydarzenie roku: JoomlaDay Poland 2017

Dziękujemy serdecznie za wsparcie Joomla! User Group - Jawor :-)