Logo Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze

Partner Joomla! User Group Jawor

Misją Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest wspomaganie uczniów w urzeczywistnianiu w swoim młodzieńczym życiu szeroko pojmowanej wartości.

 • Wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, przedsiębiorczego, otwartego na potrzeby innych.
 • Obywatela Europy, uczestnika życia publicznego w Unii Europejskiej i kraju.
 • Przygotowanie ucznia do umiejętności samodzielnej i krytycznej oceny zjawisk społecznych, kulturalnych i politycznych współczesnego świata.

Współczesne społeczeństwo zmienia się bardzo szybko, a jednym z najważniejszych przejawów tych zmian jest rozwój technologii informatycznych, telekomunikacyjnych i komunikacji multimedialnej. Nauczyciele rozumiejący dynamikę tych zmian społecznych, potrafiący równocześnie wykorzystywać narzędzia komunikacyjne, informatyczne i multimedialne, stają się dziś naturalnymi liderami.

Naszym zadaniem jest przygotowanie ucznia do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym poprzez wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się narzędziami TI. Wzbogacanie nauczania i uczenia się we wszystkich dziedzinach przez udostępnienie uczniom i nauczycielom najnowszych informacji i współczesnej technologii TI.
Jesteśmy po to, aby dobrze wychowywać powierzoną nam młodzież i przekazać im rzetelną wiedzę o otaczającym świecie, wzbudzać w nich kreatywność i innowacyjność, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, a także umiejętność współpracy w ramach grupy/społeczności.

Szkoła kształci zgodnie z najwyższymi standardami edukacyjnymi, według programów dostosowanych do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku krajowego i europejskiego. Posiada także doskonałe warunki techniczne, infrastrukturalne, kadrowe, programowe i organizacyjne, sprzyjające rozwojowi praktycznych umiejętności zawodowych osobom w każdym wieku.

Dzięki pozyskiwanym dotacjom unijnym stwarza atrakcyjne możliwości zdobycia nowych cenionych umiejętności zawodowych poprzez organizowanie dodatkowy zajęć pozalekcyjnych, fora i targi zawodowe, a także staże w zakładach pracy.

Uczniowie technikum informatycznego mogą korzystać z dobrze wyposażonych pracowni komputerowych i laboratorium diagnostyki i naprawy urządzeń komputerowych oraz oprogramowania niezbędnego do zdobycia przez nich odpowiednich kwalifikacji.

Kierunki kształcenia:

Technikum

 • technik informatyk;
 • technik logistyk;
 • technik ekonomista;
 • technik mechanik

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 • mechanik pojazdów samochodowych;
 • sprzedawca;
 • profile wielozawodowe;

Kursy i szkolenia

 • podstawowa obsługa komputera z systemem Windows;
 • obsługa edytora tekstu Microsoft Word
 • prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel
 • podstawowy Kurs Języka angielskiego, Języka niemieckiego, Języka rosyjskiego;
 • podstawy komputerowego wspomagania projektowania elementów maszyn i urządzeń
 • operator – Programista Maszyny CNC
 • operator obrabiarek konwencjonalnych
 • magazynier, kasjer, fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programem do fakturowania
 • kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy;
 • BHP Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami;
 • BHP Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno – biurowych;
 • Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego;

Nasza strona internetowa: www.pckzjawor.pl

Polub Nas na Facebooku: https://www.facebook.com/pckzjawor